opc_loader

Worden het contactlenzen?

Het is nu tijd om aan contactlenzen te denken; contactlenzen en hun verzorgingssystemen zijn nog nooit zo veilig en comfortabel geweest als nu. En de mogelijkheden zijn uitgebreider dan ooit!

 

Op deze pagina vindt u informatie over de mogelijkheden en de voordelen die de huidige moderne soorten contactlenzen te bieden hebben. Aan de hand van een aantal veel gestelde vragen over lenzen hopen wij u meer inzicht te geven over de voordelen van het dragen van contactlenzen.

Waarom kiest u voor contactlenzen?
Indien u kunt kiezen uit contactlenzen of een bril blijkt dat er een aantal redenen genoemd kunnen worden om voor contactlenzen te kiezen. Het zonder 'hulpmiddel' door het leven gaan is één van de meest belangrijke. Een bril kan daarnaast gemakkelijk beslaan en (kan) op neus en oren drukken. Ook bij het sporten is een bril erg ongemakkelijk. Het uiterlijk speelt bij de meeste mensen een belangrijke rol: met contactlenzen houdt u te alle tijden uw eigen gezicht.

Wat zijn de voordelen van contactlenzen?
Contactlenzen worden ongezien gedragen en zijn dus niet aan mode onderhevig. Als u ze goed onderhoudt, merkt u niet dat u een optisch hulpmiddel gebruikt. Contactlenzen vertekenen het beeld niet. Verder heeft u met contactlenzen een groter gezichtsveld en ziet u er in de meeste gevallen scherper mee dan met een bril.

Voor wie zijn contactlenzen geschikt?
Contactlenzen zijn in principe geschikt voor iedereen die een oogcorrectie nodig heeft en op verantwoorde manier met contactlenzen om kan gaan. Zelfs voor mensen die in het verleden geen contactlenzen konden dragen zijn er tegenwoordig nieuwe mogelijkheden. Er zijn nieuwe contactlenzenmaterialen en verzorgingsproducten ontwikkeld die goede oplossingen bieden voor bijvoorbeeld bijzondere sterktes en "droge ogen".

Wanneer kunt u beginnen met het dragen van contactlenzen?
Er is geen minimumleeftijd voor het dragen van contactlenzen, sommige baby's dragen om medische redenen bijvoorbeeld ook contactlenzen. Echter, het kritieke punt zit hem in de verzorging van contactlenzen hetgeen bij kleine kinderen een beperking kan zijn. Bij oudere kinderen hoeft dat echter niet zo te zijn en die zullen zich juist vaker vrijer voelen en actiever gedragen dan met een bril. Net als brillenglazen zal men de contactlenzen regelmatig moeten laten controleren, omdat de sterkte immers pas op latere leeftijd stabiliseert. Er zijn ook onderzoeken die aangeven dat de oogsterkte geremd wordt met vormstabiele contactlenzen. Soms is dit inderdaad het geval, maar dit kan niet worden gegarandeerd.

Kunt u bij sporten contactlenzen dragen?
Sport en contactlenzen vormen een ideale combinatie. Het dragen van contactlenzen is veilig en tijdens het transpireren blijft de gezichtsscherpte toch goed. Vooral zachte contactlenzen die weinig verschuiven geven een constant helder beeld. Sporters leveren dikwijls een betere prestatie en hebben meer plezier in hun sport met contactlenzen. Veel topsporters dragen dan ook contactlenzen. Zachte lenzen worden door sporters het meest gedragen, maar vormstabiele contactlenzen kunnen soms een scherper beeld geven dan een bril of zachte contactlenzen.

Zijn contactlenzen eng?
Contactlenzen zijn helemaal niet eng, zeker niet vergeleken met andere oogcorrecties, zoals laseroperaties. Een laseroperatie kan blijvend minder goed zicht opleveren een ook pijnlijk zijn; contactlenzen doen absoluut geen pijn. Als u er eenmaal aan gewend bent, voelt u nauwelijks dat u ze draagt. Vaak zijn mensen bang dat de contactlenzen achter het oog schieten. Dit is beslist onmogelijk.

Is het inzetten en uitnemen van contactlenzen moeilijk?
Nee, maar u moet er wel even handigheid in krijgen. Het is belangrijk om ruim de tijd te nemen voor het inzetten en uitnemen van de contactlenzen en te zorgen voor goed licht en schone handen. Bij aflevering van de contactlenzen krijgt u een uitgebreide instructie over hoe en wat u moet doen bij het inzetten en uitnemen van de contactlenzen.

Vragen contactlenzen veel onderhoud?
Bedenk dat het hier om uw ogen gaat! Ga dus zorgvuldig om met de contactlenzen. Het kost slechts enkele minuten per dag om met de moderne onderhoudssystemen de contactlenzen optimaal te verzorgen. U krijgt natuurlijk advies van ons hoe u het beste te werk kunt gaan.

Wat doen deze onderhoudssystemen precies voor contactlenzen?
Er zijn verzorgingsproducten voor het reinigen, het bewaren en het inzetten van de contactlenzen. Ze zorgen ervoor dat de contactlenzen goed schoon worden gemaakt en houden de contactlenzen in een goede conditie zodat ze veilig en comfortabel gebruikt kunnen worden. Alle drie de onderdelen zijn even belangrijk bij het verzorgingsproces. Moderne verzorgingsproducten beschikken steeds vaker over deze drie eigenschappen voor de verzorging van contactlenzen: de zogenaamde alles-in-één vloeistoffen.

Waarvan worden contactlenzen gemaakt?
Contactlenzen worden tegenwoordig allemaal gemaakt van kunststoffen die zuurstofdoorlatend zijn. Dit is heel belangrijk want het hoornvlies moet voldoende zuurstof toegevoerd krijgen. De allernieuwste contactlenzen worden van silicone gemaakt, waardoor de zuurstofdoorlaatbaarheid sterk is gestegen. Dit kan een toegevoegde waarde zijn voor de contactlensdrager. Sommige van deze contactlenzen laten zelfs voldoende zuurstof door, zodat deze ook 's nachts gedragen kunnen worden.

Welke soorten contactlenzen zijn er?
Er zijn harde en zachte contactlenzen. Harde, meestal vormstabiele contactlenzen genoemd, zijn zuurstofdoorlatende dunne gebogen schijfjes met een diameter van circa 9 tot 10 mm die zo nauwkeurig mogelijk de vorm van het oog volgen. Zachte contactlenzen zijn groter en nemen vocht op en zijn daardoor erg soepel. Verder bestaan er nog gekleurde contactlenzen, torische contactlenzen (om astigmatisme te corrigeren - een bijzondere oogsterkte), bifocale contactlenzen (voor mensen die normaal een leesbril moeten dragen) en zelfs nachtlenzen die u allen 's nachts hoeft te dragen terwijl u overdag zonder contactlenzen of bril scherp ziet (zie verderop voor meer uitleg).

Wat zijn de beste contactlenzen voor mij?
De bouw van het oog, de benodigde correctie, de persoonlijke omstandigheden (in werk en hobby) en uw eigen voorkeur zullen mede tot het juiste advies leiden wat betreft de meest optimale contactlens voor uw ogen. Onze ANVC-specialisten zullen die lens adviseren die voor uw situatie het meest geschikt is. Eén van de belangrijkste karakteristieken is of uw oog egaal bol is of niet. Mocht dat niet zo zijn, dan is dat prima te corrigeren met moderne contactlenzen, zowel in de vormstabiele uitvoering als met zachte contactlenzen.

Hoe lang duurt het voordat u aan contactlenzen gewend bent?
Dat ligt aan het type contactlens. Bij harde zuurstofdoorlatende contactlenzen begint u meestal met een aantal uren per dag en dit wordt met een paar uur per dag opgevoerd. Bij zachte contactlenzen gaat het wennen sneller. Voor beide soorten contactlenzen geldt dat u ze al binnen een week de gehele dag kunt dragen.

Is de verzorging van contactlenzen kostbaar?
De verzorging van contactlenzen wordt steeds beter en makkelijker. Het soort verzorgingsysteem - en de daarmee gemoeide kosten - wordt bepaald door de soort contactlenzen en zaken zoals de samenstelling van uw traanvocht. Zachte contactlenzen kosten in onderhoud iets meer dan vormstabiele contactlenzen. Bedenk dat de keuze van het soort vloeistof het verschil kan maken tussen het veilig en onveilig, comfortabel en oncomfortabel dragen van contactlenzen. Laat u hierover daarom goed adviseren, verander niet zomaar van vloeistof en volg strikt de voorschriften op!

Hoe kunt u verantwoord contactlenzen dragen?
Ogen en contactlenzen dienen op gezette tijden (meestal halfjaarlijks) gecontroleerd te worden. Bij Werkman krijgt u bij de eerste aflevering van uw contactlenzen een oogzorgpas waarop precies staat wanneer u terug verwacht wordt voor een oogcontrole. Ook de contactlenzen moeten regelmatig vervangen worden. Vergelijk het met het onderhoud van een auto: goed onderhoud en goede verzorging staan garant voor langdurig en veilig rijplezier.

Hoe vaak moeten contactlenzen vervangen worden?
Alle contactlenzen verouderen en verliezen daardoor hun functionele eigenschappen. Dit is afhankelijk van het type contactlenzen, uw werkomstandigheden, invloeden uit de omgeving en de mate van vervuiling van de lens. Om te voorkomen dat u hierdoor problemen krijgt moeten ze op na verloop van tijd worden vervangen. Voor zachte contactlenzen is maandelijks vervangen bijvoorbeeld heel gangbaar. Maar er zijn ook daglenzen, die men dagelijks vervangt, afhankelijk van behoeften en wensen. Met vormstabiele contactlenzen kunt u langer doen, soms wel een jaar of drie, vier. Maar vanwege dezelfde redenen als met zachte lenzen wordt het jaarlijks vervangen van deze lenzen wel steeds populairder, omdat het veiliger en comfortabeler is.

Mag u contactlenzen inhouden bij het slapen?
Met de komst van een nieuwe generatie silicone contactlenzen, die minstens vijf keer zoveel zuurstof doorlaten als de oude materialen, zijn de mogelijkheden voor dag en nacht dragen veel ruimer geworden. Onze specialisten kunnen u hierover meer informatie verstrekken tijdens het bepalen van de juiste lens voor u en of het voor u wel aan te bevelen is.

Kan men naast contactlenzen soms nog een bril dragen?
Jazeker kan dat. Hiervoor moeten uw ogen meestal wel opnieuw worden opgemeten, en soms moet u daardoor een paar dagen de contactlenzen uitlaten (afhankelijk van het type contactlens). Het zicht kan soms tijdelijk wel even verstoord zijn bij het wisselen van contactlens naar bril.

Kan ik oogmake-up gebruiken als ik contactlenzen draag?
Absoluut, maar ga hier verstandig mee om! Zet eerst uw contactlenzen in en breng daarna de oogmake-up aan. Let erop dat u make-up aanschaft die voor contactlensdragers geschikt is.

Wat zijn daglenzen?
Daglenzen zijn contactlenzen voor eenmalig gebruik, die geen onderhoud vragen. Daglenzen kunnen in sommige omstandigheden een prachtige uitkomst zijn. Denk aan vakantie, of als u contactlenzen alleen voor sporten of uitgaan wilt gebruiken. Ze zijn superhygiënisch (er zijn geen verzorgingsproducten nodig) en omdat ze geen kans hebben te vervuilen vaak ook heel comfortabel. Ze worden echter niet in alle sterkten gemaakt en zijn zodoende niet voor alle ogen geschikt.

Wat zijn nachtlenzen precies?
Deze contactlenzen draagt men 's nachts om het hoornvlies een heel klein beetje aan te passen (te 'vervormen'), zodanig dat men de dag erop zonder bril of contactlenzen door het leven kan. Vooral voor mensen die contactlenzen als oncomfortabel ervaren gedurende de dag, kunnen nachtlenzen een uitkomst bieden. Het is niet voor iedereen geschikt, en alleen mogelijk in de lagere sterktes (tot -4 dioptrie).

Kunnen contactlenzen een leesbril vervangen?
Tegenwoordig is dat inderdaad mogelijk. Mensen die naast hun vertesterkte een leesbril nodig hebben kunnen de aanschaf van bifocale contactlenzen overwegen. Deze contactlenzen hebben een verte- en een leesgedeelte, ongeveer zoals bij een bifocale of multifocale bril. Vooral met vormstabiele contactlenzen zijn hiervoor diverse goede opties, maar ook in de zachte uitvoering zijn er mogelijkheden. Een andere zeer succesvolle manier om de leesbril te vervangen is het aanpassen van een vertelens op het ene oog en een leeslens op het andere oog.

Kan een laserbehandeling contactlenzen vervangen?
Ja, dat kan. Maar een laserbehandeling brengt risico's met zich mee, meer dan het dragen van contactlenzen. Wie geen risico wil lopen, kiest liever voor contactlenzen. Ook is een laserbehandeling lang niet bij alle ogen mogelijk. Een laserbehandeling is een echte operatie, kan pijnlijk zijn en tot droge ogen leiden. De kwaliteit van het zien is vaak - vooral in het donker - minder goed dan daarvoor met bril of met contactlenzen. Bovendien is geen ander correctiemiddel zo nauwkeurig in staat een goede gezichtsscherpte te geven als contactlenzen. Een van de grote voordelen van contactlenzen is dat de sterkte op elk gewenst moment aangepast kan worden aan de huidige situatie. De ingreep bij een laserbehandeling is definitief. Wanneer het resultaat niet bevalt, kan de ingreep niet meer teruggedraaid worden. Bij sterkte wijzigingen na een laser behandeling zal een herbehandeling moeten plaatsvinden.

Hoe vaak moet ik mijn ogen laten controleren wanneer ik contactlenzen draag?
Over het algemeen wordt aangeraden om vormvaste contactlenzen elke 6-12 maanden te laten controleren. Voor de meeste zachte contactlenzen is dit elke 6 maanden en voor contactlenzen, welke permanent, dus dag en nacht gedragen worden, elke 3 maanden. Tijdens de controle worden allereerst de ervaringen in de afgelopen periode besproken. Vervolgens wordt het gezichtsvermogen en de sterkte van de contactlenzen gecontroleerd. Daarna de passing, de kwaliteit van de contactlenzen en de conditie van de ogen en oogleden. Tot slot wordt nog gekeken naar het effect van de onderhoudsmiddelen op de contactlenzen. Eventueel wordt men op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van contactlenzen en vloeistoffen.

Bij wie kan ik terecht voor vragen over contactlenzen?
Duidelijk is, dat u uw kostbare ogen niet aan de eerste de beste toevertrouwt. Wie zekerheid eist - en met minder kunt u geen genoegen nemen - gaat naar een ANVC contactlensspecialist of een OVN-optometrist, herkenbaar aan de logo's. ANVC staat voor Algemene Nederlandse Vereniging van Contactlensspecialisten, OVN voor Optometristen Vereniging Nederland. De contactlensspecialist is zoals het woord al zegt, volledig opgeleid in het aanpassen van contactlenzen. De optometrist is breder inzetbaar op het gebied van oogzorg.

 

Tekst ontleend aan de brochure 'Worden het contactlenzen?', een uitgave van de ANVC,
de Algemene Nederlands Vereniging van Contactspecialisten.
Niets van deze tekst mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 


 

Bekijk de daglenzen
Daglenzen

Bekijk de maandlenzen
Maandlenzen

Lensvloeistoffen
Lensvloeistoffen

Werkman is aangesloten bij:
Logo ANVC
Algemene Nederlandse
Vereniging van
Contactlensspecialisten